Skuldsanering och privat pensionssparande?!?

Hur går skuldsaneringen till om man har ett eget privat pensionsparande?

Den frågan är jag ställd att ta reda på.. sucka.. SEBanken tror jag det var.. Om man har ett sparande så kan kronofogden ta den? Fast en själv inte ens kan ta ut sin egen pension, eller kan man det? Alltså ett privat sparande…i ngn fond.. hmm…Inte allmänna pensionen alltså.

Kan man kringgå detta på något vist?

Har de rätt att ta dessa besparingar?

Enklaste sättet att få svar på det var att ringa kronofogden direkt och de sade att det är olika för olika pensionavtal om Kronofogden har rätt att göra utmätning på pensionen eller inte, så jag ringde banken och de tog reda på att kronofogden kan endast göra utmätning på persionförsäkringen om utbetalning har påbörjats, vilket det för den berörda inte har. Så..Pusta!

 

OBS! En skuld dör inte automatiskt utan man måste åberopa det! När skulden är över dessa preskriberingstider. Så fakturor kan alltid komma livet ut, men man skall bestrida dem efter tidens utgång, så ha koll på alla datum också! Innan bör du bara skita i det. Eftersom svar innan tiden gått ut anses som att du besvarat skulden. Och då börjar preskriberingstiden om. Dock så skall du ha kvitterat ut ev påminnelse och krav via rekommenderat brev. Inget annat gäller. Ett vanligt brev är ingen garanti för att du fått den informationen.

Har du fler frågor ring kundtjänst på Kronofogden direkt. Du kan vara anonym och bara dubbelkolla allt.

 

Du har också rätt att få din historik utskriven så du vet vilka som varit där och begärt utmätning 20år tillbaka.

En borgenär, låt oss säga en bank, kan få preskriveringstiden förlängd genom att använda kronofogden. Genom att de skickat det till kronofogden förlängs tiden med ursprungstiden, alltså det börjar från noll. Borgenären kan dessutom dra tillbaka skulden efter det – men då räknas det ändå från det datum det kom in till Kronofogden första gången. Så man måste ha koll på sin historik och inte godkänna gamla skulder.

 

Det är en djungel. Alla, både gäldenärer och borgenärer använder de kryphål som finns.

Typiskt va!