PIP implantat – Avtalslagen – gäller

Avtalslagen är den enda som Gäller när det gäller att ta ut sina implantat. HSAN eller konsumentlagen gäller inte. Utan man skall kolla igenom Avtalslagen, vad var det kirurgen sålde på dig?

Utredning pågår om varför vår bil är mer försäkrad än något man gör med sig själv, vilket också är köpa av tjänst.

Stå på er! 

Men rätt till nya bröst har ni inte tydligen, men kostnaden sjunker avsevärt om man betalar det extra för vad nya skulle kosta.

KÄMPA! Innan det för för sent.

 

Vänsterpartiet anser att patienter skall få ta ut implantaten gratis.

Göran Hägglund vill inte uttala sig innan Svensk utredning gjorts.

***********************************************

Begreppet avtalslagen syftar på den svenska lagen Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Genom denna lag har i svensk rätt fastlagts de (mycket) grundläggande normala reglerna för ingående av avtal, för fullmakt och för avtals ogiltighet.

Avtalslagens första kapitel är huvudsakligen (2-9 §§) dispositivt.

via Avtalslagen – Wikipedia.