För att det då skall bli en betalningsanmärkning krävs det att ett domstolsbeslut finns.

Kronofogdemyndighetens roll

En vanlig missuppfattning är att Kronofogdemyndigheten utfärdar betalningsanmärkningar. Så är inte fallet. En betalningsanmärkning är något som kreditupplysningsföretagen noterar i sina register. Noteringar om betalningsanmärkning kan komma från olika håll. Bland annat används noteringar om obesvarade betalningsförelägganden från Kronofogdemyndigheten som grund för registrering av en betalningsanmärkning.

De vanligaste anledningarna till betalningsanmärkningar

  • Obetalt underhållsstöd
  • Obesvarat betalningsföreläggande från Kronofogden
  • Obetald TV-avgift
  • Obetald skatteskuld
  • Obetalda studieskulder
  • Obetalda parkeringsavgifter
  • Obetald vägtrafikskatt

Så här länge finns betalningsanmärkningen kvar

Normalt finns en betalningsanmärkning kvar i tre år för fysiska personer (privat person) och fem år för juridiska personer (firma). Detta gäller oavsett om du senare betalat skulden eller ej. Anmärkningen ses som en indikation på att du inte skött dina ekonomiska åtaganden. Tiden en anmärkning finns registrerad varierar dock beroende på vilken typ av skuld det är frågan om. Den kortaste tiden är två år för misskötta kontokortskrediter och kan finnas kvar för skuldsanering i fem år eller så länge avbetalningsplanen pågår, om den är längre än fem år.

Så här får du en betalningsanmärkning

Om du är skyldig någon pengar och inte betalar får du först en eller par påminnelser från företaget eller myndigheten du är skyldig pengar. Om räkningen du inte betalar kommer från ett privat företag går de antingen till ett inkassoföretag som mot ersättning arbetar med att kräva in pengar, eller till Kronofogdemyndigheten som kan besluta om indrivning av obetalda skulder. Inkassoföretaget som övertagit din skuld kan välja att antingen själva försöka driva in pengarna eller gå till Kronofogden. Om det är en statlig myndighet du är skyldig pengar kan en notering om obetald skuld gå direkt till kreditupplysningsföretagen och bli till en betalningsanmärkning i deras register.

Om du fortfarande inte betalar din skuld ansöker den du är skyldig pengar om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Detta noteras i Kronofogdens register. Det innebär att den du är skyldig pengar genom Kronofogden riktar ett krav på dig att betala. När ansökan registreras hos Kronofogdemyndigheten skickas ett brev till dig. I brevet får du veta vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stort kravet är. Du har då möjlighet att svara på brevet inom utsatt tid med alternativen att antingen acceptera och betala eller protestera mot kravet.

Om du inte betalar eller gör några invändningar mot kravet kommer Kronofogdemyndigheten att meddela utslag. Med stöd av utslaget kan den du är skyldig pengar begära att Kronofogden driver in skulden. Det är först nu ärendet registreras som en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Vad är en betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notering i kreditupplysningsföretagens register. Dessa företag samlar in uppgifter om obetalda skulder från en mängd olika håll, exempelvis myndigheter, kommuner och banker.

Uppgifterna i kreditupplysningsföretagens register används av långivare och andra företag som behöver veta om du skött dina ekonomiska åtaganden eller inte. Om du har fått en notering om betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen kan det vara mycket svårt att exempelvis låna pengar, få en hyresrätt eller skaffa ett telefonabonnemang. I dagsläget finns ett femtontal kreditupplysningsföretag i Sverige.

Reglerna för kreditupplysningsföretagen är att betalningsanmärkningar om fysiska personer endast får noteras om betalningsförsummelsen är fastställd av domstol eller av en statlig myndighet, oftast Kronofogdemyndigheten. Beloppsgränsen för en betalningsanmärkning är 100 kr.

Ibland rapporteras din obetalda skuld in direkt till kreditupplysningsföretagen utan att Kronofogden blandas in. Det vanligaste fallet är när du är skyldig en statlig myndighet pengar, till exempel för restskatt, studielån, TV-avgift eller fordonsskatt. Även andra företag kan rapportera in direkt till kreditupplysningsföretagen. För att det då skall bli en betalningsanmärkning krävs det att ett domstolsbeslut finns.

 

OBS! En skuld dör inte automatiskt utan man måste åberopa det! När skulden är över dessa preskriberingstider. Så fakturor kan alltid komma livet ut, men man skall bestrida dem efter tidens utgång, så ha koll på alla datum också! Innan bör du bara skita i det. Eftersom svar innan tiden gått ut anses som att du besvarat skulden. Och då börjar preskriberingstiden om. Dock så skall du ha kvitterat ut ev påminnelse och krav via rekommenderat brev. Inget annat gäller. Ett vanligt brev är ingen garanti för att du fått den informationen.

Har du fler frågor ring kundtjänst på Kronofogden direkt. Du kan vara anonym och bara dubbelkolla allt.

 

Du har också rätt att få din historik utskriven så du vet vilka som varit där och begärt utmätning 20år tillbaka.

En borgenär, låt oss säga en bank, kan få preskriveringstiden förlängd genom att använda kronofogden. Genom att de skickat det till kronofogden förlängs tiden med ursprungstiden, alltså det börjar från noll. Borgenären kan dessutom dra tillbaka skulden efter det – men då räknas det ändå från det datum det kom in till Kronofogden första gången. Så man måste ha koll på sin historik och inte godkänna gamla skulder.

 

Det är en djungel. Alla, både gäldenärer och borgenärer använder de kryphål som finns.

Typiskt va!