Vilka delar av världen accepterar Polygyni?

Först, liten ordlista!

Polygyni – en man är gift med flera kvinnor.
Polyandri – en kvinna är gift med flera män. (Polyandri är mycket ovanligt.)
Polygynandri – flera män och kvinnor är gifta med varandra.
Polyamori är vidare en generell term för en romantisk eller sexuell relation (inte nödvändigtvis äktenskaplig) med flera partners samtidigt.
Bigami – en person är gift med två personer.

Mormonerna (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) praktiserade polygyni under en period på 1800-talet, men de tog avstånd från seden år 1891 delvis för att deras territorium skulle bli accepterat som delstaten Utah. Den officiella Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tar nu avstånd från alla typer av polygami. Små utbrytargrupper, så kallade fundamentalistiska mormoner, fortsätter dock att praktisera polygami. Det uppskattas att det finns omkring 30 000 människor i USA som lever i polygyna relationer inom dessa utbrytargrupper. Utöver detta finns ytterligare något tiotusental individer spridda över främst västra USA som praktiserar polygyni, ofta av skäl relaterade till en fundamentalistisk mormonsk tro

Polyandri förekommer inte inom islam, polygyni är däremot lagligt i flertalet muslimska länder.
Enligt Koranen 4:3 kan en muslimsk man gifta sig med upp till fyra kvinnor om han behandlar dem likvärdigt.

Polygyni är inte längre vanligt i Mellanöstern utan det begränsade tillåtandet handlar ofta om en nödlösning för människor såsom frånskilda, ofruktsamma, övergivna, av familjepåtryck eller änkor som måste försörjas, utifrån principen att mannen fungerar försörjare.

Efter kolonialmakternas slut blev det förbjudet med månggifte i Turkiet 1924, Tunisien 1957 och i Marocko 1958. De flesta länder åberopar sura 4:129 i Koranen som visar på omöjligheten att behandla flera hustrur likvärdigt.

I Turkiet beror förbudet på landets sekulära lagstiftning.[4] Det har införts restriktioner för män, bl.a att den första frun måste godkänna att mannen tar fler fruar, att han kan bevisa sin försörjningsförmåga samt ha myndigheternas tillåtelse vid månggifte. Idag är det vanligare att muslimska kvinnor skriver in en klausul i sitt äktenskapskontrakt (aqd) för att försäkra sig om att mannen inte får ta fler fruar

I Indien är polygami tillåtet för dem vars religion tillåter det.

Enligt buddhismen så får man inte skada någon varken fysiskt eller psykiskt. Därför är polygami etiskt tillåtet om alla inblandade är överens om det. Annars inte eftersom någon då blir skadad.

Polygynandri förekommer i vissa byar i Himalayaområdet, exempelvis i Nepal, där en nomadisk man följer djurflockens vandringar och medan hustrun stannar i hembyn.[källa behövs] Såväl hustrun som mannen kan ha flera äktenskapspartner; för männen kan dessa vara spridda på flera olika byar.

Den vanligaste formen av polygami är att en man har två eller flera fruar. Att vara gift med två personer kallas för tvegifte eller bigami. Det är förbjudet enligt svensk lagstiftning. Den som ändå gör det måste böter eller få fängelse i upp till två år.

I dagligt svenskt språkbruk så används ofta benämningarna mormoner eller mormonkyrkan för att beskriva religionen eller dess medlemmar. Det officiella namnet som kyrkan tagit på sig är dock Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som ibland förkortas till Jesu Kristi Kyrka. Medlemmarna refererar helst till varandra såsom sista dagars heliga, då detta är en mer korrekt benämning på dem enligt läran de följer. Kyrkans medlemsantal uppgår till 13,5 miljoner personer runtom i världen.