Timanställning är ingen anställningsform

Timanställning är ingen anställningsform

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

 http://www.hrf.net/bli-medlem

Skriftligt besked krävs

Du måste minst en månad innan anställningen upphör ge ett skriftligt besked om att anställningen ska upphöra om arbetstagaren varit anställd hos dig mer än 12 månader (sex månader vid säsongsarbete).

I samma besked ska du informera om företrädesrätten och att den anställde måste meddela dig om han eller hon är intresserad av återanställning för att företrädesrätten ska gälla.

Slutligen ska den anställde också informeras om sin rätt att hävda att anställningen är tillsvidare och möjligheten att kräva skadestånd. Den anställdes fackliga organisation ska samtidigt varslas om samma sak.

 

Risk för skadestånd

En arbetsgivare som anställer någon för en begränsad tid utan att ha stöd för anställningen i lagen om anställningsskydd eller sitt kollektivavtal kan dömas att betala skadestånd till den anställde. Detsamma gäller om arbetsgivaren inte lämnar lagstadgad information till den anställde.

Arbetsdomstolen kan också besluta att en otillåten tidsbegränsad anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning.

 

Avbokning av arbetstid

 En arbetsgivare har rätt att avboka den ”timanställde” minst 24 timmar innan passet är på börjat, annars har arbetstagaren rätt till full lön. Alltså en arbetsgivare kan inte ringa 2 timmar innan och säga att du inte behöver komma! Lön skall då utbetalas ändå.

Svårt inom Restaurang och Nattklubb

 Det är både arbetsgivare och arbetstagares skyldighet att se till att personalliggaren stämmer, att ersättning utgår för all tid som läggs på arbetsplatsen, vill säga även städning efter stängning skall ersättas med full lön, semesterersättning (12%) och ob tilllägg!