Statens beredning för medicinsk utvärdering

2002 granskade SBU underlaget av samtliga metoder för fetmabehandling, inklusive kostbehandling. Fokus låg då på lågfettkost, men sedan dess har forskningen om kost utvecklats avsevärt. Framför allt har koster med olika sammansättning studerats i högre uträckning.

Flertalet av de moderna studier som har gjorts, om effekten av kost vid fetma, fokuserar på någon form av lågkolhydratkost. Med anledning av de förändringar som skett har SBU nu alltså valt att göra en ny granskning av kunskapsläget.

via Lågkolhydratkost effektivt för feta – DN.SE.

 

Fuck livsmedelsverkets jävla kostråd.

Annonser