Vad är en kvotflykting?

Vem kan bli uttagen som kvotflykting?

För att bli uttagen på den svenska flyktingkvoten och erbjuden vidarebosättning till Sverige, måste du vara registrerad hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. UNHCR bedömer  vilka personer som är i  behov av vidarebosättning till ett nytt hemland. De presenterar dem sedan för något av de cirka 27 länder i världen – varav Sverige är ett – som tar emot kvotflyktingar.

via Vem kan bli uttagen som kvotflykting? – Migrationsverket.

 

kvotflyktningar