Proteinbrist, aminosyrebrist, symtom

t finns massor av olika aminosyror som har olika ansvar för att kroppen skall fungera. Det finns 20 aminosyror som har betydelse för den mänskliga biokemin. Varav 8 av dem kallas essentiella aminosyror, eftersom kroppen inte själv kan framställa dem i tillräcklig mängd.

Vid denna malabsorption (minskat näringsupptag pga gluten eller magsäcksoperation eller annan tarmsjukdom) sker en rubbningar av kroppens viktiga och grundläggande funktioner och även påverkan på det hormonella/endokrina systemet.
Aminosyror ingår som beståndsdel i protein: det finns i L och D/DL-form. Den tekniska formeln kan du läsa på om på wikipedia.
Summan av allt nedan är att protein behöver B-komplex, Zink+C vitamin, D3 för att tas upp optimalt av kroppen.
LÄS-TA TILL ER -OCH FÖRSTÅ ! Sprid budskapet ! Läs även om B vitaminbrist.
Essentiella aminosyror:
· L-Fenylalanin + L-Tyrosin
· L-Histidin
· L-Isoleucin
· L-Leucin
· L-Lysin
· L-Metionin + L-Cystein
· L-Treonin
· L-Tryptofan
· L-Valin
Icke-essentiella aminosyror:
· L-Alanin
· L-Arginin
· L-Aspargin
· L-Asparginsyra
· L-Karnitin
· L-Citrullin
· L-Cystin *
· L-Glutamin
· L-Glutaminsyra
· L-Glycin
· L-Serin
· Taurin
Nedan kommer jag endast lista upp nytta och briststymtomer, vill du läsa den fullständiga rapporten läs den här eller googla vilken läkarsida du vill.

L-Arginin
Funktion: tillhör urinsyrecyklusgruppen av aminosyror tillsammans med citrulin och ornitin. Bildas genom hydrolys aminosyrorna citrullin och ornitin. L-arginin ses endast som essentiell under vissa förhållanden som i faser med snabb tillväxt, havandeskap, proteinbrist, trauma och överskott i vävnaden av ammoniak eller lysin.
Ammoniaköverskott kan förekomma vid mag- och tarmblödning, leversvikt och andra abnorma tillstånd.Den främjar läkning av sår och motståndskraft för sjukdomar och stärker tymusaktiviteten och därmed immunförsvaret. Den främjar också glukosetoleransen och förbränningen av fettvävnad och ökar därmed viktnedgång. Liksom metionin, taurin och glycin sänker arginin blodkolesterol. Arginin är nödvändigt för hypofysens normala funktion, den främjar regeneration av levern och frigör växthormon samt ökar produktionen
av kreatin och därför viktig för huden.
Arginin hjälper precis som ornitin och aspariginsyra mot ofruktsamhet hos män. Sädesvätskan innehåller upp till 80% av denna aminosyra (problemet kan även bero på bland annat zinkbrist).
Bristsymptom: dålig sädkvalitet, dålig sårläkning, övervikt, hämmad tillväxt, högt kolesterol.

L-Cystein – Cystein, Cystin och N-Acetyl Cystein
Funktion: Denna icke-essentiella aminosyror hör till den svavelhaltiga gruppen tillsammans med metionin, taurin och glutation. Cystein är den styrande aminosyran i uppbyggandet av glutation, som är en sammansättning av de tre aminosyrorna cystein, glycin och glutamin.
Håravfall och skallighet beror ofta huvudsakligen på brist på de svavelhaltiga aminosyrorna och speciellt cystein/cystin. Keratin består av 12% cystin och folk som lider av håravfall har ofta låga cystein/cystin-värden i vävnaden. Försök med både djur och människor har visat att tillskott av svavelhaltiga aminosyror ökar både det enskilda hårstråets diameter och hårtäthet. Upprätthåller tillväxt av hår och naglar.
Cystein har även visat sig nyttig i behandlingen av olika hudsjukdomar, sår och eksem. Psoriasis, som traditionellt har rykte om sig att reagera positivt på svavelbehandling, förbättras med cystein. Främjar läkning av sår efter kirurgiska ingrepp och brandsår. Motverkar rynkor.
Ännu mer sårbar än huden är kroppens slemhinnor och de mest utsatta är självklart luftvägarna, speciellt om man röker eller är tvungen att leva med luftföroreningar. De hundratals giftiga kemikalierna i cigarrettrök försvagar lungalveolernas vita blodkroppar, speciellt makrofagerna.
Diabetiker har ökat behov för både cystein och taurin, speciellt vid ketos, där de utskiljer stora mängder av dessa två aminosyror. Cystein är tillsammans med metionin också väsentligt för syntesen av lipoinsyra från linolénsyra. Lipoinsyra har visat sig nyttig vid diabetes, där det kan nedsätta insulinbehovet. Cystein har med goda resultat använts i behandling av vissa typer psykoser.
Bristsymptom och terapeutisk användning: håravfall, sköra naglar, astma, allergier, depressioner och psykoser, ledgikt och förhöjt blodtryck. Grå starr. Används terapeutiskt vid avgiftning, utrensning, bly- och kvicksilverförgiftning (amalgam), strålning, cancer, rökning, skrumplever, avgaser.

L-Fenylalanin – DL-fenylalanin
Funktion: Fenylalanin är en essentiell aminosyra som i organismen bildas om till det besläktade tyrosinet. Den är en av de tre så kallade aromatiska aminosyrorna. Tryptofan och tyrosin är de två andra.
Underskott av katekolaminer i det centrala nervssystemet har länge ansetts orsaka vissa former av depression. Det rationella och effektiva sättet att behandla dessa är genom att tillföra katekolaminernas biokemiska förelöpare fenylalanin.
Bristsymptom: depressioner, könsdrift, inlärningsförmåga, minne, koncentration, mätthetskänsla, övervikt, smärta.

GABA – Gamma-amino-butyl-syra
Funktion: GABA är en icke-essentiell aminosyra nära släkt med glutamin och glutaminsyra. Det har en lugnande effekt på nervsystemet och motverkar att nervcellernas aktivitet av impulser blir för hög. GABA bildas i hjärnan ifrån glutamat och socker.
Verkar och hjälper mot förstorad blåshalskörtel. Denna sjukdom kan också i första hand vara orsakad av zinkbrist.
Bristsymptom: högt blodtryck, epilepsi, hämmad intelligenskvot, lugnande, ångest, ålderdomsförsvagningar.
L-Glutamin – Glutaminsyra
Funktion: Glutamin är en av de tre aminosyror som ingår i uppbyggandet av glutation, ett tripeptid sammansatt av cystein, glycin och glutamin.
Glutamin (men inte glutaminsyra), kan passera genom blod-hjärnbarriären.
Har med god effekt använts i behandlingen av schizofreni och senila. Stärker minnet.
Bildar också om sig till GABA – se avsnittet om denna – som bland annat har en lugnande verkan på det centrala nervsystemet. Bra vid behandling av sköra eller skadade slemhinnor och därför effektiv vid behandling av magsår, genomsläppliga tarmar (tarmpermeabilitet) tarminflammationer,Crohn´s sjukdom, magsår, strålskador på matsmältningsorganen och otaliga sjukdomar i matsmältningssystemet. Reducerar tillsammans med vitamin B-3 inflammationstillstånd vid gikt och reumatism och används i behandling av många njursjukdomar.
Bristsymptom: sockerberoende, utmattning, depression, impotens, frigiditet, nedsatt immunförsvar, förbränning, gikt, lupus, magsår, tarminflammationer, Crohn´s sjukdom, allergier, leverproblem, muskelförlust.

L-Glycin
Funktion: Glycin är en av de tre aminosyror som ingår i uppbyggandet av glutation, ett tripeptid sammansatt av cystein, glycin och glutamin. Glutation, som är beskriven på ett annat ställe här i databasen är en av naturens allra viktigast antioxidanter.
Glycin är den minsta naturligt förekommande aminosyran; så enkel i sin konstruktion att den inte uppvisar någon L- eller D-form. Främjar bildningen av växthormon. Lagras i organismen och fungerar som reservoar vid bildningen av de icke-essentiella aminosyrorna samt RNA och DNA.
Främjar också bildningen av hemaglobin. Bildas i kroppen om till kreatin som är en väsentlig faktor för muskelaktivitet och därmed idrottsutövning. Verkar mot nedsatt hypofysfunktion. Hjälper mot muskeldystrofi.
Friger glykogen från levern och hjälper därmed mot hypoglykemi. Nedsätter urinsyrekoncentrationen och kan därför motverka anfall av podagra. Har också använts i behandling av epilepsi. Finns också receptfritt mot magsyra. Avgiftar lever och neutraliserar fria radikaler.
Används i livsmedelsindustrin också som naturligt sötningsmedel, konserveringsmedel samt mot mikrober och härskning.
Bristsymptom: muskeldystrofi, hypoglykemi, gikt, epilepsi, blodtriglycerider.

L-Histidin
Funktion: Histidin omvandlas i organismen till histamin, som är en neutrotransmittor och stimulator av det autonoma nervsystemet. Den ökar produktionen av magsyra, utvidgar de små blodkärlen och främjar vissa allergiska reaktioner, vilket är orsaken till användningen av antihistaminer för att kontrollera allergier av hösnuvetypen.
Blodets innehåll av histamin är en väsentlig faktor i analysen av reumatiska, allergiska, neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Hög histaminnivå har konstaterats hos patienter med depression, tvångsmanier och fobier samt vissa typer av schizofreni.
Låga histaminvärden har man funnit hos personer med reumatism och parkinsons. Man har även funnit låga värden vid några tillfällen av hallucinationer, paranoia, och hyperaktivitet.
Histidintillskott till patienter med låg histaminnivå ger inte nödvändigtvis en förbättring av tillståndet. Ombildningen av histidin till histamin är ofta för komplicerat för att ge omedelbara resultat.
Skyddar mot strålskador och tar bort tungmetaller från organismen. Skyddar nervskador, minskar ångest och främjar hörseln. Binder mineraler som koppar och zink. Effektiv vid blodbrist, genom att den främjar bildningen av både röda och vita blodceller.
Kost helt utan histidin kan inom 3 veckor orsaka grå starr.
Bristsymptom: allergier, gikt, reumatism, parkinsons, paranoia, hallucinationer, hyperaktivitet, grå starr.

L-Karnitin.
Funktion: Tillhör aminosyrorna. L-karnitin har fått sitt namn efter det latinska ordet carnis, som betyder kött. Ett ord vi också känner igen i t.ex. karneval! Av namnet kan vi genast härleda var vi kan finna aminosyran. Den koncentrerar sig i muskler, speciellt hjärtmuskeln, och annan köttvävnad och finns nästan inte alls i växtproteiner.
Varför vegetarianer löper större risk att utveckla utveckla karnitinbrist. Konsekvenserna av sådana bristtillstånd kan bli allvarliga, speciellt för folk med risk för ärftliga hjärtsjukdomar.
Det är vanligt att dialyspatienter får brist på L-karnitin.
När dessa patienter mottar injektioner av L-karnitin efter dialysen, medför detta att koncentrationen av denna livsnödvändiga aminosyra stiger i musklerna och blodet samt att den blodbrist som ofta är en konsekvens av dialysen reduceras.
Man har även funnit ett sammanhang mellan lågt L-karnitin i serum, hög triglyceridkoncentration i blodet och låg sköldkörtelaktivitet, låg binjureaktivitet och nedsatt produktion av hypofyshormoner.
L-karnitin kräver C-vitamin för att kunna fungera.
Bristsymptom: hjärt-kärlsjukdomar; angina pectoris, högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, blodcirkulationsstörningar som till exempel claudicatio (fönstertittarsjukan), diabetes, samt även diabetes.

L- Lysin
Funktion: Lysin är en essentiell aminosyra som finns i stora mängder i muskelvävnad.
Lysin främjar växten av thymus och förbättrar immunförsvaret.
Lysin främjer koncentration. Den främjar också förbränningen av fettsyror i organismen och bildandet av hormoner, enzymer och antikroppar, och ökar energiproduktionen. De vegetarianer som i hög grad lever av lysinfattiga spannmålsprodukter som vete och majs, lider ofta av brist på denna aminosyra.
Många äldre, speciellt män, lider av lysinbrist.
Lysin främjar också bildandet av magsyra, motverkar muskelkramper och bildar kollagen.
Spannmålsprodukter har lågt lysininnehåll, vilket kan leda till lysinbrist vid vissa former av vegetarianism och veganism med dominerande intag av spannmålsprodukter.
Den normala lysinmetabolismen är beroende av en lång rad nutrienter som t.ex. vitaminerna B2 (riboflavin), B3 (niacin), B-6 (pyridoxin), C-vitamin samt glutaminsyra, samt järn och zink.
Bristsymptom och terapeutisk användning: koncentrationssvårigheter, blodsprängda ögon, yrsel, illamående, håravfall och blodbrist.

L-Metionin
Funktion: Metionin är en essentiell aminosyra som hör till den svavelhaltiga gruppen tillsammans med cystein, cystin och taurin.
Metionin är också mycket aktivt närvarande i de äldsta livsformerna – bakterierna. Till skillnad från människan som måste hämta sin metionin genom maten kan bakterierna själva syntetisera metionin.
Patientundersökningar har visat att ett högt histaminläge t.ex. hos allergiker och astmatiker, som ofta kan minskas med tillskott av folsyra, även krävde extra metionin för att kunna sänkas.
Metionin främjar hårväxt och motverkar sjukdomar i hud och naglar, hindrar bildning av papillomer i svalget och veneriska vårtor.
Motverkar trötthet och utmattning.
Bristsymptom: infektionskänslighet, kolesterolansamlingar och ateroskleros. Ödem pga. av att urin inte kan bildas utan tillräckligt med metionin i kroppen.

Taurin
Funktion: Taurin är en svalvelhaltig aminosyra och finns i alla kroppens membran. Det är en stor beståndsdel i gallan och kan hittas i den nedre tarmen. Som elektrokemisk stabilisator är den involverad i transporten av ioner – natrium, kalium, kalcium, magnesium genom cellväggar och andra membran.
Den har därför vital betydelse för hjärnan, hjärtat, ögonen, gallblåsan och blodcirkulationen.
Migrän och epilepsi beror ofta på simpel magnesiumbrist.
Taurin håller därmed fettämnen och kolesterol flytande och motverkar därför gallstensbildning. Motverkar kaliumbrist och skyddar därmed hjärtmuskulaturen. Stödjer insulinaktiviteten och är därför bra för diabetiker. Har visat bra verkan mot oregelmässig hjärtrytm.
Bristsymptom: epilepsi, migrän, diabetes, depression, nervkramper, högt blodtryck, hjärtbesvär, högt blodkolesterol, låg sköldkörtelaktivitet, gallsten, podagra, nedsatt sädkvalitet och njursjukdomar.

L-Tyrosin
Funktion: Tillhör gruppen aromatiska aminosyror som också omfattar tryptofan och fenylalanin. Denna aminosyra förlöper snabbt genom blod/hjärnbarriären men konkurrerar samtidigt med åtskilliga andra aminosyror. Kan under vissa omständigheter vara essentiell eftersom fenylalanin som fås via kosten syntetiserar tyrosin.
Tyrosin och jod bildar tillsammans förstadiet till sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och triodotyronin (T3).
Tillskott av tyrosin kan hämma aptiten och främja den sexuella driften.
Tyrosintillskott har visat sig effektivt mot premenstruellt syndrom (PMS) och leder till bättre nyttjande av L-dopa hos Parkinson patienter.
Bristsymptom: nervsymtom, dåligt minne, lågt adrenalin, PMS-besvär, låg kroppstemperatur, lågt blodtryck, övervikt

L-Tryptofan
Funktion: Tryptofan är råvaran till själva serotonintillverkningen och är alltså ett livsnödvändigt ämne som vi måste få i oss genom maten.
Tryptofan spelar en stor roll i det psykiska måendet.
Aminosyran är helt beroende av vitamin B6 (pyridoxin). Andra näringsämnen som är involverade i tryptofanämnesomsättningen, är vitamin B3 (niacin), folinsyra och magnesium. Aminosyran tryptofan bildas under normala omständigheter i viss utsträckning till niacin.
Tryptofanbrist är också en orsaksfaktor vid pellagra, en dödlig form av B3-brist.. Pellagra uppträder speciellt i de fattiga majsodlande områden, eftersom det är svårt att omsätta den form för tryptofan som finns bundet i majskornet till vitamin B3.
Picolinsyra, ett av tryptofanets ämnesomsättningsprodukter är en mycket väsentlig faktor i organismens förvaltning av zink.
Vid brist på vitamin B6 (pyridoxin) eller tryptofan kan man inte uppta zink. Kryptopyrrol är ett giftigt ämne bildat vid felproduktion av hemoglobin. Det uppträder vid fall av pyroluria, som kan medföra mentala sjukdomar, schizofreni, och andra avvikande beteenden.
Pyroluria kan behandlas rimligt mest effektivt med tillskott av vitamin B6 (pyridoxin) och zink.(se mer i bok 3)