Debatten i agenda

Öppna – stängda gränser.

Det spelar ingen roll eftersom turister kan röra sig fritt ändå även om det skulle vara obligatorisk passkontroll. 

Men vi kan inte ha fritt flöde in. 

Invandring med ansvar. 

Får man avslag så skall man föras ut.

Men att ha koll innebär passkontroll. Gärna nya pass med DNA eller fingeravtryck.

Vi som land måste ha makten att veta vilka som befinner sig här och hur länge. Det är väl det minsta vi kan begära. Annars är vi inget land/makt.
EU måste fatta att folk utan ett belastat register kan flytta och arbeta inom EU fast de visar pass. Det är inget kränkande med att visa ett pass.