Anklagelserna mot Fredrik Virtanen

Polisen utredde anklagelserna 2012. Förundersökningen lades ned för att brott inte kunde styrkas.

via Med anledning av anklagelsen mot en av våra medarbetare – Aftonbladet inifrån

Well well, det betyder inte att han är oskyldig. Vi vet alla att det bara är 1 av 10 som väcks till åtal och av dessa 1 av tio som blir dömda.

Man hur bevisar man något efter 6 år? Fast man som offer måste leva med det resten av livet?