Oralsex ökar risken för cancer

Mycket oralsex ökar risken för cancer i munnen
Män som haft mycket oralsex löper ökad risk att drabbas av cancer i munsvalget, enligt en ny studie i USA av 13 000 kvinnor och män. Cancerrisken har att göra med risken att exponeras för humantpapillomvirus, HPV

via Mycket oralsex ökar risken för cancer i munnen – Omni

Män har 0,7 % risk och kvinnor 0,2%. Vissa riskgrupper, män som är rökare och har många sexpartners har en något ökad risk att få virusinfektionen. Risken att insjukna i cancer är ändå extremt liten, även för de som bär på viruset. Dessutom är inte studien särskilt säker, behövs mycket mer forskning för att säkerställa resultaten. Ännu ett onödigt cancerlarm som skrämmer upp folk.

Citat från studien:

”From this analysis, it is clear that screening based upon oncogenic oral HPV detection would be challenging. Women across all categories have low prevalence of infection and low risk of OPC and therefore benefits of screening are unlikely to outweigh harms in this group. The higher prevalence of oncogenic oral HPV in men than women is thought be due to both a higher per partner risk of acquisition when performing oral sex [11, 12], and decreased clearance among men than women [11, 13]. While there are specific risk groups of men enriched for oncogenic oral HPV, most men have low prevalence of infection. Even among the elevated risk group, the majority of men do not have a prevalent oncogenic oral HPV. In addition to the large numbers of individuals who would need to be screened to identify prevalent oncogenic oral HPV, the lifetime risk of developing OPC among those with infection remains low [11, 14].”

”In summary, this analysis shows that screening based upon oncogenic oral HPV infection will not be useful and presents data to communicate to the layperson the low risk of infection and cancer.”