Se upp, Euthyrox receptbyte

Hur skiljer sig Euthyrox och Levaxin?
Euthyrox har en annan tillverkare (Merck) och formulan på tabletten skiljer sig något från Levaxin. Medan innehållsämnena i Levaxin är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat och talk, är innehållsämnena i Euthyrox laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat och kroskarmellosnatrium. Förutom att det är talk i den ena och kroskarmellosnatrium i den andra, kan även mängder och relationer av innehållsämnena skilja sig åt. Enligt uppgift från Merck kommer en ny formula (varav 17.000 franskmän rapporterat in biverningar) av Euthyrox att lanseras i Sverige under året, där bland annat laktosmonohydrat är utbytt mot mannitol (dolt gluten). Datum för när detta kommer att ske, är inte klart. Vid byte av formula är det, precis som vid byte mellan Levaxin och Euthyrox, viktigt att vara vaksam på förändringar i måendet och vid behov följa upp med blodprover och eventuell dosändring.

Euthyrox finns i Sverige i doserna 25, 50 och 100 mkg. Genom att kombinera 25 mkg-tabletten med 50 eller 100 mkg, möjliggörs även dagliga doser om 75, 125, 150 och 175 mkg.

via Upplever du plötsligt problem med din Levaxinbehandling? – Sköldkörtelförbundet