Nya Euthyrox

Svaret från Merck,

Än så länge är inget datum fastställt för när den nya formuleringen av Euthyrox® ska lanseras i Sverige.

Den nya formuleringen av Euthyrox® (levotyroxin natrium) är ett krav från läkemedelsmyndigheter i ett flertal länder, för att få snävare specifikationsgränser av mängden levotyroxin, vilket innebär mindre variation av mängden levotyroxin under produktens hållbarhetstid och mellan olika batcher. Den nya formuleringen är en förbättring för patienterna eftersom man får en ännu mer precis mängd av läkemedlet som behövs för att behandla sin sköldkörtelsjukdom. Förändringarna i formuleringen påverkar inte effekten eller säkerhetsprofilen av Euthyrox® och den aktiva substansen (levothyroxin natrium) är identisk.

Den nya formuleringen av Euthyrox® finns idag tillgängligt i Frankrike, som var det första landet att lansera den (under namnet Levothyrox®) i mars 2017. För den överväldigande majoriteten av de 3 miljoner patienter som behandlats med Levothyrox® i Frankrike har övergången från den tidigare till den nya formuleringen varit effektiv, utan några rapporterade symptom.

I de specifika fall där patienter har rapporterat biverkningar under övergångsfasen, har den franska läkemedelsmyndigheten (ANSM) utfört en säkerhetsstudie som har lett fram till slutsatsen att de rapporterade symptomen är i linje med de som upplevts med den tidigare formuleringen. ANSM framhöll att “inga nya typer av biverkningar har setts, som är specifika enbart för den nya formuleringen”. Merck är därmed helt övertygad om kvaliteten och säkerhetsprofilen för den nya formuleringen av Euthyrox®.

Gällande lansering av den nya formuleringen i andra länder, så kommer Merck att ha ett nära samarbete med hälsomyndigheter och andra tillsynsmyndigheter, läkare och patientorganisationer för att tillsammans med dem säkerställa att övergången till den nya formuleringen av Euthyrox® blir så bra som möjligt.

I enlighet med hälsomyndigheterna rekommenderar Merck alla patienter att inte byta eller avsluta sin behandling utan medicinsk rådgivning och att kontakta sin allmänläkare eller endokrinolog för individuell justering av läkemedelsdosen under övergångsperioden.

Merck