Corona stress

Hur många kommer få hjärtattack av stress  av denna jakt på viruset? Denna jakt pågår inte med den årliga influensan som oftast kommer från Asien också.. som dödar fera eftersom vi inte sätter oss själva i karantän.

Nu känns det ju som om att det är något mer än vad som sägs annars hade det ju inte varit denna hysteri? Vad är det, berätta!

Varför beteer ni er annorlunda än med vanliga influensan? Lunginflammation m.m?

Ni gör mig bara misstänksam om att jag inte fått all information. Om 81% bara få lite små-symptom – så vad gormas det om?

Varför inte låta alla få corona då så som ni gör med riktiga influensan? Så är det överstökat sedan.

Är inte det enklare? Om 2% sedan dör – är ju trist men de dör annars av säsongsinfluensan.. matförgiftning eller stress om corona viruset var 5e sekund…

Att bli instängd med stängda gränser känns värre än hotet om att få Corona influensan!

Sluta räkna, vi kommer alla få det!